Biuro Obsługi Klienta (BOK)

Biuro realizuje szereg czynności związanych z obsługą Klientów, takich jak:

 

1. Umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków

 • Zawieranie umów odbywa się zgodnie z Regulaminem Spółki.
 • Rozwiązywanie umów odbywa się zgodnie z zawartą umową oraz Regulaminem Spółki.

 

2. Wodomierze :

 • uzgodnienie terminu montażu wodomierza,
 • zgłoszenie uszkodzenia wodomierza,
 • uzgodnienie terminu wymiany legalizacyjnej wodomierza,
 • zlecenie na przekazania wodomierza do ekspertyzy

 

3. Odczyty wodomierzy i faktury.

 • rozliczenie odbiorcy rozwiązującego umowę,
 • wystawienie faktury na podstawie odczytu podanego przez Odbiorcę,
 • rozliczenie książeczek opłat według odczytu podanego przez Odbiorcę
 • zmiana prognozy książeczki opłat.

 

4. Windykacja należności od odbiorców indywidualnych :

 • uzyskanie informacji odnośnie zaległości płatniczych lub wniesionych nadpłat,
 • wyjaśnienie spraw związanych z wezwaniem do zapłaty zaległości płatniczych.

 

5. Zlecenia robót i odbiorów do Działu Eksploatacji (na podstawie druków: zlecenia robót i odbioru ).

Media Społecznościowe

W kilku słowach o tym co robimy

Dostarczymy wysokiej jakości wodę, odprowadzamy zanieczyszczoną wodę oraz oczyszczamy ją za pomocą najnowszej technologii.

ul. Aleja Wojska Polskiego 2

48-300 Nysa

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2019

Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" sp z o.o.